Truca’ns: +34 93 285 82 16

Avís legal

Condicions generals d’ús del lloc web rainbowfertilitybarcelona.cat

1. Introducció i Dades Identificatius

El present document té per finalitat establir i regular les normes d’ús, així com resguardar les dades del Lloc rainbowfertilitybarcelona.cat (a partir d’ara el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat d’Institut Marquès Obstetrícia i Ginecologia S.L.P. i de les seves dades associades (a partir d’ara i als efectes d’aquesta web, RAINBOW FERTILITY BARCELONA), a les que s’acccedeix a través del domini rainbowfertilitybarcelona.cat i els seus subdominis.

L’ús d’aquest lloc i les microsites associades constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a contianuació:

Segons el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el titular del present Lloc és RAINBOW FERTILITY BARCELONA, amb domicili al l’ l’Avinguda Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona.

RAINBOW FERTILITY BARCELONA és una marca associada al grup empresarial Institut Marquès, amb domicili social a l’Avinguda Diagonal, 662-664 i adreça de correu electrònic info@institutomarques.com, amb CIF número B-62187323, constituïda el dia 2 de febrer del 2000 mitjançant escriptura atorgada davant el Notari Sr. Tomás Giménez Duart i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.740 Foli 10, Fulla nº B-215492 Inscripció 1ª.

Entenem inclosos en aquest lloc tots els microsites associats als que es pot accedir des del present lloc web, excepte aquells microsites que recullin expressament unes condicions d’ús pròpies, casos en els que li seran aplicades aquestes.

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc que RAINBOW FERTILITY BARCELONA posa a disposició dels usuaris d’Internet sense perjudici que l’accés a alguns dels serveis puguin precisar l’acceptació d’unes condicions particulars. L’ús del Lloc li atribueix la condició d’Usuari del mateix (a partir d’ara “l’usuari”) qui es compromet a fer servir els serveis de la manera que marca la llei, moral, bones costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present Avís Legal.

Tenint en compte la dimensió internacional d’RAINBOW FERTILITY BARCELONA i Institut Marquès, les condicions legals específiques d’accés als continguts podrien ser diferents en funció del país des del que es produeixi l’accés.

2. Propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, sons, textos, arxius, codis font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre, inclosos els microsites que RAINBOW FERTILITY BARCELONA ha creat) sempre que no s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva d’RAINBOW FERTILITY BARCELONA o de terceres persones físiques o jurídiques a les que s’ha autoritzat el seu ús i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial Espanyola i comunitària.

Si l’usuari observés o cregués que algun dels continguts utilitzats per RAINBOW FERTILITY BARCELONA poden vulnerar els drets d’autor, li demanem que es posi inmediatament en contacte amb el Departament Legal a través del mail: legal@institutomarques.com

3. Àmbit del lloc. Responsabilitat de l’usuari

L’accés a aquest lloc i a les seves microsites associades és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc i les seves microsites per l’Usuari correran al seu propi càrrec. No són objecte de garantia per part d’RAINBOW FERTILITY BARCELONA entre altres: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc i microsites associades, que els seus continguts o la informació que passa a través d’ells estigui lliure de virus o d’altres elements lascius, etc.

4. Limitació de responsabilitats

Aquest lloc web i les microsites associades poden tenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació exclusivament es facilita amb una finalitat informativa i educativa, no constitueix un diagnòstic i no pretén substituir el consell o la visita mèdica o de qualsevol altre sanitari qualificat.

5. Modificacions i actualitzacions

RAINBOW FERTILITY BARCELONA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que apareix a la Web i les seves microsites, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com les presents condicions d’ús.

6. Seguretat

El Lloc i les seves microsites associades utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Para lograr estos fines, el usuario acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Qualsevol procés que pogués comportar la introducció de dades personals d’alt nivell (salut, etc.) seran sempre transmesos a través del protocol de comunicació segura (https://,…), de manera que cap tercer tingués accés a la informació transmesa via electrònica. Let’s Encrypt® certifica que les dades que s’introdueixen han estat encriptats per garantir la seguretat i privacitat de l’internauta.

7. Tercer de confiança i codi de conducta

El prestador disposa de l’acreditació “web mèdica acreditada” que subscriu un codi de conducta específic i que no pot ser visualitzat, descarregat i/o imprès des del mateix.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que no s’ha disposat en el present Avís Legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

RAINBOW FERTILITY BARCELONA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o activitats que s’hi desenvolupen.